Nanny bezpośrednio
od producenta

Kupując monitor oddechu bezpośrednio od nas, pomagają Państwo szpitalom.

Odstąpienie od umowy

Masz prawo rozwiązać niniejszą umowę w terminie do czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres anulowania wynosi czternaście dni od daty, w której ty lub osoba trzecia, którą wskazałeś, nie będąca przewoźnikiem, odebrała towar.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odstąpienia, musisz powiadomić nas o swojej decyzji o rozwiązaniu niniejszej umowy, składając jasne pisemne oświadczenie (np. listem wysłanym pocztą lub e-mailem) na poniższy adres.

JABLOTRON ALARMS a.s., Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou, info@monitornanny.pl, Republika Czeska, telefon: +48 504 018 386. Możesz skorzystać z załączonego formularza odstąpienia, ale nie jest to obowiązkowe.

Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie powiadomienia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem terminu.

Następstwa odstąpienia

Jesteś uprawniony do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny, bez żadnych sankcji w ciągu 14 (czternastu) dni od odebrania towaru; odstąpienie rozwiązuje umowę od początku.

Ponosisz koszty zwrotu towaru.

Odstąpienie musi być dokonane na piśmie za pośrednictwem powiadomienia przesłanego na nasz adres lub adres e-mail podany powyżej.

Możesz skorzystać z poniższego formularza odstąpienia od umowy lub innego jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu; korzystanie ze wzoru formularza odstąpienia nie jest obowiązkowe.

Jesteś zobowiązany do zwrócenia nam kompletnego towaru, w tym dokumentacji, nieuszkodzonego lub w inny sposób zniszczonego, bez śladów użytkowania lub zużycia oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu, nie później niż 14 (czternaście) dni od odstąpienia od umowy kupna; ponosisz wobec nas odpowiedzialność za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż ten, który jest wymagany ze względu na ich charakter i cechy; jesteśmy uprawnieni do jednostronnego potrącenia roszczenia o odszkodowanie pieniężne z roszczenia o zwrot ceny zakupu.

Jesteśmy zobowiązani do zwrotu środków, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, którą oferujemy), które otrzymaliśmy od Ciebie na podstawie umowy kupna nie później niż 14 (czternaście) dni od prawidłowego zwrotu towaru na nasz adres.

W przypadku płatności kartą kredytową i płatności za pobraniem wykorzystamy do zwrotu środków numer konta podany w Twoim odstąpieniu od umowy a w przypadku płatności przez PayPal w celu zwrotu skorzystamy z tej samej metody płatności, co w oryginalnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inną metodę; za tę płatność nigdy nie poniesiesz żadnych kosztów.

Wzór odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i wyślij go na adres:

JABLOTRON ALARMS a.s.,
Pod Skalkou 4567/33
466 01 Jablonec nad Nisu
Republika Czeska
info@monitornanny.pl

  • Niniejszym anuluję zawartą przeze mnie umowę kupna następujących towarów (proszę podać ilość i nazwę towaru)
  • Zamówione (*) / otrzymane w dniu (*)
  • Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
  • Adres konsumenta (-ów)
  • Pieniądze proszę zwrócić na numer konta (prosimy o podanie kodu IBAN; dotyczy tylko płatności kartą lub gotówką przy odbiorze):
  • Podpis konsumenta (-ów) (dotyczy wyłącznie odstąpienia w formie papierowej)
  • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Udostępnij artykuł

Lekarka online

Państwa maleństwo źle śpi lub ma bóle brzuszka? Nasza lekarka Lucie Skalova, która sama jest mamą, chętnie podpowie, jak pomóc dziecku w takiej sytuacji.

Słownik pojęć

Czym jest SIDS i co oznacza kalibracja?
Tutaj znajdziesz słownik używanych
przez nas pojęć.
 
 

Najczęściej zadawane pytania

Sprawdź, o co najczęściej pytają inni rodzice. Dowiedz się wszystkiego o funkcjach, instalacji i obsłudze Nanny.

Zostań sprawdzonym sprzedawcą Nanny

Stań się częścią Nanny Family i przedstaw rodzicom unikatowy produkt, który zapewni bezpieczeństwo ich dzieciom a im samym spokojny sen. Doceniamy dobrze wykonaną pracę a naszym partnerom oferujemy wsparcie i długoterminowy rozwój.

Witamy!

Dołącz do zespołu Nanny

Jesteś mamą, która używała naszego monitora oddechu dla swojego dziecka lub uważasz, że nasz produkt jest po prostu świetny? Szukasz dodatkowego źródła dochodu? Jesteś influencerką i chcesz pomóc ratować życie dzieci?

Dołącz do nas